Milyen adózási formákkal tudunk ingatlant bérbe adni?

A bérbeadási tevékenység végezhető

 1. Egyéni vállalkozóként
 2. Adószám nélküli magánszemélyként
 3. Adószámos magánszemélyként.

 

1. Egyéni vállalkozókra vonatkozó speciális szabályok


Az Szja tv. az egyéni vállalkozó fogalmánál kivételként említi, hogy nem tekinthető egyéni vállalkozónak e bevételei tekintetében az a magánszemély, aki az ingatlan-bérbeadásból származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja.

Tehát önmagában az ingatlan bérbeadási tevékenység miatt nem lesz valaki egyéni vállalkozó.

Ha azonban a vállalkozás tulajdonában lévő ingatlant szeretné a vállalkozó bérbe adni, akkor nem a magánszemélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazza a bérbeadási tevékenységére, így a megszerzett bevétel az egyéni vállalkozói bevétele lesz, és az általa választott adózási mód (vállalkozói személyi jövedelemadó vagy átalányadózás) szerint állapítja meg a jövedelmét. Ez alól kivétel a kata adózás, mert annál a hosszú távú ingatlan bérbeadás tiltott tevékenység.

Amire figyelni kell, hogy a az ingatlanbérbeadásnál érvényesülő adómentesség az áfa tekintetében adólevonási joggal nem jár, vagyis a bérbeadónak a bérleti szolgáltatás után nem kell áfát felszámítania és fizetnie, ugyanakkor a bérbeadáshoz kapcsolódó beszerzéseket terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó tekintetében adólevonási jog nem illeti meg.

Tehát ha az egyéni vállalkozó az ingatlan bérbeadás mellett áfás tevékenységet is végez, akkor a fizetendő áfát arányosítással kell megállapítania.

 

2. Adószám nélküli magánszemélyként

Magánszemélyként nem kell adószámot kérnünk, ha egyidejűleg teljesítjük a következő feltételeket:

 • nem vagyunk egyéni vállalkozók,
 • tevékenységünk kizárólag  az 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) szerinti adómentes ingatlan bérbeadására vonatkozik,
 • az ingatlankiadásra nem választunk adókötelezettséget,
 • nem vagyunk kötelesek az Áfa tv. 257/B. § szerint közösségi adószám kiváltására.

 

Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdése alapján ingatlan-bérbeadása esetén elég egy bevételi pénztárbizonylatot vagy átvételi elismervényt adnunk a bérlőnek, hogy igazoljuk a bérleti díj készpénzes átvételét. Átutaláskor a bankszámlakivonat is megfelel számviteli bizonylatként. Ha viszont mégis szeretnénk számlát kibocsátani, mert a bérlőnek esetleg szüksége van erre, megtehetjük,  de ebben az esetben rendelkeznünk kell adószámmal.

 

Ingatlan bérbeadás adózása magánszemélynél

2023-ban kizárólag személyi jövedelemadót kell fizetnünk bérbeadóként, ennek mértéke 15%. Az adó alapját a jövedelem és nem a bevétel képezi, vagyis nem a teljes bevétel adóköteles, hanem csak a kiadásokkal csökkentett összeg.

Önálló tevékenységből származó bevételként tekintünk minden olyan bevételre, amelyet a magánszemély adott tevékenységével összefüggésben megszerez, megállapítására az 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 2. és 4. számú mellékletei irányadóak.

(A termőföld bérbeadásából, valamint a fizetővendéglátásból származó jövedelem ez utóbbinál feltéve,
hogy annak adókötelezettségére a magánszemély a tételes átalányadózást választja külön adózó jövedelem, tehát nem ugyanúgy adózik, mint az ingatlan bérbeadás!)

 

Bevételnek számít különösen

– az ingatlan bérleti díja,

– a bérlő által a bérbeadónak megfizetett közös költség szintén ingatlan bérbeadásból származó bevétel, amellyel szemben költségelszámolásra van lehetőség. Ez még akkor is bevétel, ha tartalmaz rezsielemeket, például vízdíjat, szemétdíjat,

– a társasházi biztosítás és takarítás díja,

– a közös képviselő díjazása,

– a lakók által a felújítási alapba fizetett összeg.

 

Nem számít bevételnek

az ingatlan használatához kapcsolódó, más személy által nyújtott, e személytől vásárolt szolgáltatásnak a bérbeadó által a bérbevevőre az igénybevétellel arányosan áthárított díja, különösen a közüzemi szolgáltatások díja. A rendelkezés azoknak a más személytől vásárolt szolgáltatásoknak a bérlőre áthárított díjára vonatkozik, amelyek az ingatlan használatával függenek össze.


Mi van abban az esetben, ha a bérlő fix összegű díjat fizet, mely tartalmazza a rezsit is?

Ha a bérlő fix összegű bérleti díjat fizet, amely tartalmazza a lakás rezsiköltségeit is, vagy a bérlő és a bérbeadó fix összegű költségtérítésben állapodnak meg, nem alkalmazható az a szabály, hogy a közüzemi díj nem minősül bevételnek, mivel ilyenkor a szolgáltatás díját nem hárítják át az igénybevétellel arányosan bérlőre.

Ekkor az egyösszegű bérleti díj vagy költségtérítés teljes összege ingatlanbérbeadásból származó bevételnek számít, amellyel szemben elszámolhatók a felmerült költségek.

Ez akkor is így van, ha a lakás bérlője a fogyasztásmérők által mért pontos összeget fizeti meg a bérbeadónak, aki azonban átalánydíjat fizet a közműszolgáltatóknak, mert így a bérbeadó nem a tényleges fogyasztás alapján számol el a szolgáltatóval. Tehát ebben az esetben is a teljes bérleti díj és rezsi összeg fog bevételnek minősülni.

 

Költségelszámolási lehetőségek

A bevételből két módon állapítható meg a jövedelem mértéke a személyi jövedelemadó (szja) törvény szerint:

1.10% költséghányad alkalmazásával (17. § (3) b.) pont) szerint

2. vagy tételes költségelszámolással (17. § (3) a.) pont).

 

1. 10% költséghányad alkalmazása szerint

Ennél a jövedelemmegállapítási módszernél a bevétel 90 százalékát kell jövedelemnek tekinteni, s ezután kell a 15 százalékos személyi jövedelemadót megfizetni. Tehát a bevétel 10%-át vonhatjuk ki a bevételből mindenféle számlák, igazolások mellékelése nélkül.

Amennyiben azt az elszámolási módot választja az adózó, akkor ezt a választását az adott adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére az önálló tevékenységre kapott költségtérítést is beleértve azonosan kell alkalmaznia. Ha tehát a magánszemély az adóévben az önálló tevékenységének első kifizetésnél a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kéri, az adóévben a továbbiakban egyetlen önálló tevékenységéből származó bevételével szemben sem kérheti a tételes költségelszámolást.

Az adóbevallásban ugyanakkor a magánszemély akkor is áttérhet a tételes költségelszámolásra, ha az adóévben a 10 százalékos költséghányadról nyilatkozott. Ha valaki azonban a tételes költségelszámolásról nyilatkozik, az adóbevallás elkészítésekor már nem állapíthatja meg 10 százalékos költséghányad figyelembevételével a jövedelmét.

 

Példa: havi 200 ezer forint bérleti díj esetén 10%, vagyis 20 ezer forint a költséghányad, tehát az adóalap 180 ezer forint lesz. A havi szja fizetési kötelezettségünk így 15%-kal számítva 27.000 forint. A magánszemély 173 ezer forint bérleti díjat kap kézhez.

 

2. Tételes költségelszámolás szerint

Tételes költségelszámolás esetén a magánszemély a bevételszerző tevékenységével közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében felmerült, az adóévben ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadást veheti figyelembe.

Elszámolható költségek:

 • a számlával igazolt felújítási, javítási, karbantartási díjtételek;
 • a rezsiköltség (ha a szerződésben foglaltak alapján a közüzemi díjakat a bérleti díjba foglalták);
 • a 200 ezer forintot meg nem haladó értékű tárgyi eszközök – ha bútorozottan adjuk bérbe az ingatlant, akkor még az oda vásárolt bútorok is, amennyiben egységáruk nem haladja meg  a 200.000 forintot;
 • és az amortizáció (beton-, tégla- és kőépületek esetén 2%).

A közös tulajdonban álló ingatlan bérbeadásakor a költségek igazolására bármely tulajdonostárs nevére kiállított bizonylat figyelembe vehető.

 

Példa: 200 ezer forintos havi bérleti díjnál, ha a számlával igazolt költségek 40 ezer forintot tesznek ki, 160 ezer forint lesz a jövedelem, ez után fizetjük meg  15% szja-t, ami ebben az esetben 24.000 forint, így a bérbeadó magánszemély 176 ezer forintot kap meg.

 

Fontos, hogy ha valaki év közben a tételes költségelszámolásról nyilatkozik, az adóbevallás elkészítésekor már nem állapíthatja meg 10 százalékos költséghányad figyelembevételével a jövedelmét!

 

Ingatlankiadás adókedvezménye és -mentessége

Az szja törvény 17. § (5) bekezdése alapján az a bérbeadó magánszemély, aki más településen ingatlant vesz bérbe, ugyanazon évben az igazoltan megfizetett bérleti díját levonhatja bevételéből, ha:

 • a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja,
 • a bérbe vett lakás kapcsán a magánszemély nem számol el más tevékenységéből származó költséget, illetve
 • még részben sem kapott visszatérítést az általa igazoltan megfizetett bérleti díjból.

A bérbeadó által bérbe vett lakás külföldön is lehet, így lehetőség van arra is, hogy a belföldön bérbeadásból származó bevételt a külföldön megfizetett bérleti díjjal csökkentsük, amennyiben a fenti feltételek érvényesek ránk.

Ha a magánszemély az ingatlant kifizetőnek jellemzően nem magánszemélynek, hanem gazdasági társaságnak adja bérbe, akkor már év közben élhet ezzel a bevételcsökkentési lehetőséggel. Ilyenkor nyilatkoznia kell a kifizetőnek arról, hogy a bérbeadásból származó jövedelmének megállapításánál figyelembe kívánja venni az általa más településen 90 napot meghaladóan bérelt lakás díját.

ÁFA!

Nagyon lényeges, hogy amennyiben a magánszemélynek más tevékenységére van egy egyéni vállalkozása, akkor a vállalkozásából származó bevételhez hozzá kell kalkulálnia az ingatlan bérbeadásból származó bevételét is, mivel az Áfa szempontjából egy adózónak minősül, így az alanyi áfa mentesség értékhatárának figyelésekor a két bevétel együttesen értendő.

Ha erre valaki nem figyel, akkor simán átkerülhet  emiatt az áfakörbe és onnantól kezdve a vállalkozói tevékenységére jön + áfa, míg a bérbeadás speciális jellege miatt továbbra is áfamentes marad.

Példa: van havonta 200 e Ft bevételed ingatlan bérbeadásból, ez éves szinten 2.400 e Ft. Ebben az esetben a vállalkozásodból a tárgyévben már csak 12.000 e Ft – 2.400 e Ft = 9.600 e Ft összegben számlázhatsz alanyi Áfa mentesként. Az efölötti bevételt már Áfásan kell számláznod.

3. Adószámos magánszemélyként

Magánszemélyként adószámot kell kérnünk, amennyiben az alábbi feltételek közül akár egy is igaz ránk:

 • egyéni vállalkozóként kívánunk ingatlant bérbe adni,
 • tevékenységünk nem kizárólag  az 2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) szerinti adómentes ingatlan bérbeadására vonatkozik,
 • az ingatlankiadásra adókötelezettséget szeretnénk választani,
 • az Áfa tv. 257/B. § szerint közösségi adószám kiváltására vagyunk kötelesek.

 

Melyek az Áfa tv. szerint szerint a főszabálytól, az adómentes bérbeadástól eltérő tevékenységek (kivételek), amelyek áfa kötelesek:

– az olyan bérbeadás, amely tartalma alapján kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás nyújtásának minősül,
a közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadás, például garázs bérbeadása,

az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés, például víziközműberendezés bérbeadása,

a széf bérbeadása.

 

Tehát amennyiben ilyen tevékenységre irányul a bérbeadásunk, mindenképp adószámot kell kiváltanunk, s nyilatkoznunk kell az áfá-ról is.

 

Az Áfa tv. főszabálya szerint adómentes ingatlan (ingatlanrész) bérbeadásával, haszonbérbeadásával összefüggésben az Áfa tv. (88. § (1) bekezdés b) pont és 88. § (4) bekezdés) az alábbi választási lehetőségeket biztosítja:

az adóalany adókötelessé teheti a főszabály szerint a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes ingatlanbérbeadási szolgáltatását, beleértve a lakóingatlan bérbeadását is, vagy

az adóalany adókötelessé teheti a lakóingatlanbérbeadáson kívüli egyéb, főszabály szerint adómentes ingatlanbérbeadási tevékenységét, míg a főszabály szerint adómentes lakóingatlanbérbeadási szolgáltatásra a főszabályt, azaz az adómentességet alkalmazza.

Tehát a magánszemély saját választása alapján dönthet úgy is, hogy az adómentes lakóingatlanra is adókötelezettséget választ, pl. azért mert egyidejűleg lakást és garázst is bérbe ad, s egyformán szeretne adózni utána. Ezt a választást a tevékenység a megkezdését megelőzően kell bejelenteni és a választás évét követő ötödik naptári év végéig köti a választása vagyis eddig nem tudja megváltoztatni.

 

Mi minősül lakóingatlannak az Áfa tv. szerint:
Az Áfa tv. 259. § 12. pontja alapján az általános forgalmi adó rendszerében lakóingatlan a lakás céljára létesített
és az ingatlannyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró
ingatlan.

Mi nem minősül lakóingatlannak az Áfa tv. szerint:

Nem lakóingatlan a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, különösen a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület.

 

Ha az adóalany a fentiek szerint adókötelezettséget választ az ingatlanbérbeadási tevékenységére, úgy az Áfa tv. VII. fejezetében meghatározott feltételek fennállása esetén megilleti az adólevonás joga, azaz az általa beszerzett termékeket, igénybe vett szolgáltatásokat terhelő általános forgalmi adót az áfabevallásában levonásba helyezheti például az adóköteles bérbeadást szolgáló ingatlan beszerzését terhelő áfát, a lakásba vásárolt berendezési tárgyakat terhelő áfát, az ingatlan felújításával kapcsolatban igénybe vett szolgáltatásokat terhelő áfát.

 

Adóelőleg fizetési szabályok

Kifizető esetén

Ha a bérlő kifizető, akkor az összevont adóalapba tartozó jövedelemből az adóelőleget neki kell megállapítania. Az adóelőleg alapja a magánszemély a bevétel 50 százalékát meg nem haladó mértékű költségekről tett – adóelőleg-nyilatkozata szerinti jövedelem összege. Nyilatkozat hiányában a bevétel 90 százaléka az adóelőleg alapja.

A magánszemély tehát a kifizetőnek legfeljebb a bevétel 50 százalékáig terjedően nyilatkozhat a költségekről. Így a kifizető az adóelőleg alapjának megállapításakor költségként legfeljebb a bevétel 50 százalékát veheti figyelembe.

A magánszemély azonban ettől függetlenül az éves adóbevallásában a bevétel erejéig elszámolhatja a ténylegesen felmerült és a törvény által elismert költségeit.

Ha a bevallásában a tényleges levonható költség azonban kevesebb, mint amiről a kifizetőnek nyilatkozott, akkor a költségkülönbözet 39 százalékát különbözeti bírságként kell a bevallásában külön kötelezettségként feltüntetnie és megfizetnie.

A kifizetőnek csak akkor nem kell adóelőleget megállapítania, ha a magánszemély igazolja, hogy tevékenységét egyéni vállalkozóként folytatja, és a bérbeadásból, szálláshely szolgáltatásból származó bevételére nem a magánszemélyekre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.

 

Magánszemély esetén

Ha a bérlő magánszemély, akkor a bérbeadónak kell az általa alkalmazott módszer szerint megállapított jövedelme után a 15 százalék adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12éig a NAVhoz befizetnie.

NAV Szja

10032000-06056353-00000000.

Közleménybe kizárólag az adóazonosító jelet – esetleg adószámot ha azt használjuk – szabad írni, mert az alapján tudják beazonosítani az utalást.

Ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó nyomtatványok

Az ingatlan-bérbeadási tevékenységet  2023-ban a 23T101 jelű nyomtatványon kell bejelenteni a NAV-nál. A 2023-as személyi jövedelemadó bevallását pedig az Általános nyomtatványkitöltő program letöltése után 2024. május 20-ai határidővel már a 2353-as nyomtatványon végezhetjük el.